fbpx

Eğitimlerimiz

Otizm

Yaygın gelişimsel bozukluklar ( Otizm ) sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu temel fonksiyonların gelişmesiyle oluşan, çeşitli sorunları barındıran ve beş temel bozukluğu içeren psikiyatrik tanılardır.

Bu tanılar arasında yer alan bozuklukların en yaygın olanı ve en çok bilineni ise otizmdir. Diğerleri ise Rett Sendromu, Dezintegratif Bozukluk, Asperger Sendromu ve Atipik Otizm olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bozukluklar oluşurken üç dönemi kapsar.

Otizm hakkında daha fazlası
İşitme Engelliler Destek Eğitim Programları

Duyma yetisini tamamen ya da kısmen kaybetmiş kişilere yönelik yapılan programlardır. Genelde insan kulağının, iletişimdeki sesleri(konuşmaları) algılama özelliği vardır.

Fakat kulağımız bazen duyma görevini yeterince yerine getiremez hale gelir. Bu duruma ise işitme kaybı denilmektedir. İşitme kaybının nedenleri ise doğum öncesi nedenler, doğum anı nedenleri, doğum sonrası nedenleri şeklinde şekilde olur.

İşitme Engelliler Destek Eğitim Programı hakkında daha fazlası
Down Sendromu Programı

Genetik farklılık olarak karşımıza çıkan kromozom sayının normal insanlara oranla 1 tane fazla olması durumuna down sendromu denir.

Down Sendromu tedavisi mümkün olan bir hastalık değil, çok nadir insanda görülen genetik bir farklılıktır. Hücre bölünmesi sırasında yanlış bölünme sonucu 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom yer alması ile toplamda 47 kromozom oluşumuyla meydana gelir.

Otizm hakkında daha fazlası
Duyu Bütünleme

Çocuğun kendi vücudundan ve çevresinden gelen duyusal bilgileri harekete geçirmekle birlikte, en uygun şekilde kullanmasını mümkün hale getiren nörolojik bir işlem olarak tanımlanmıştır.

Kısaca duyu entegrasyonu, temelde beynin işleme şekliyle de alakalıdır. Çevreden gelen uyarıları algılamamızı sağlayarak bu uyarılara hızlı bir şekilde cevap vermemize neden olan ve hislerimizi yönlendirebilen yedi adet duyumuz vardır.

Duyu Bütünleme hakkında daha fazlası
Fizik Tedavi

Vücudumuzda bazı bölgelerinde oluşan, ameliyat ile tedavi edilmesine gerek kalınmadan düzenli olarak fiziksel araçlarla yapılan ve egzersiz hareketleriyle destek sağlanan tedavi yöntemlerine, fizik tedavi denilmektedir.

Eklemlerde ağrı, kireçlenme, bel tutması, sırt ağrısı gibi rahatsızlıklar için oldukça faydalıdır. Aynı zamanda fizik tedavi, günümüzde çeşitli ağrıların yaşandığı durumlarda veya felçli hastaların kaslarını güçlendirmek amaçlı tedavilerinde tercih edilen ve doktorlar tarafından önerilen bir tedavi şeklidir.

Fizik Tedavi hakkında daha fazlası
Hiperaktivite

Dürtülerin kontrol edilmesinde yaşanan güçlükten ileri gelir ve istemsizce yapılan davranışları kapsar. Başka bir deyişle çocuklarımızın yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan tehlike doğurabilecek aşırı hareketlilik, ataklık (dürtüsellik) ve dikkat eksikliği belirtileriyle ortaya çıkan bir hastalıktır.

Bu hastalıkla tanışma 3 yahut 4 yaşları olarak gösterilse de belirtilerini daha küçük yaşlarda da hissetmeye başlarsınız. Peki hiperaktivitenin erkek çocuklarda görülme olasılığı durumunun kız çocuklara oranla 3-4 kat fazla olduğunu biliyor muydunuz?

Hiperaktivite hakkında daha fazlası
Mental Retardasyon

Zihinsel faaliyetlerinin çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşememesi, az gerçekleşmesi yahut kısmi eksikliklerle birlikte gerçekleşmesi durumuna mental reditasyon denilmektedir.

Zihinsel süreçler; akıl yürütme, dikkat etme, algı, hafıza, problem çözme gibi becerileri kapsayan süreçlerdir. Bu becerilerin gelişme sürecinde, zeka düzeyi ortalamanın oldukça altında kalan çocuklara mental reditasyon tanısı konulmaktadır. Bu durum oldukça çabuk fark edilebilir.

Mental Retardasyon hakkında daha fazlası
Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim

Kişinin zekasının normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, yaşı, zekası ve verilen eğitim düzeyine göre beklenen düzeyde öğrenememesi özel öğrenme güçlüğü olarak tanımlanmaktadır.

Bununla birlikte konuşması gecikmiş çocukların da Özel Öğrenme Güçlüğü ile baş başa olduğunu biliyor muydunuz?

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim hakkında daha fazlası