fbpx

Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programları

Kurumumuzda MEB onaylı Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı uygulanmaktadır. Bu program ile engelli bireyler fiziksel ihtiyaçlarına göre desteklenmektedir. Bu süreçte kaba motor ve ince motor kas gelişimlerine yönelik, disiplinlerarası iş birliği ile en kaliteli eğitimi vermek amaçlanmıştır.

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programından yaralanabilecek gruplar;

  1. Serebral palsi’nin tüm tipleri (spastik, diskinetik, hipotonik, ataksik tip)
  2. Merkezi sinir sistemini etkileyen dejeneratıf, metabolik ve genetik kökenli hastalıklar. (MS, ALS, HMSN, SMA… vs.)
  3. Mental motor retardasyon (MMR)
  4. Doğuştan kol felci (Brachial Plexus)
  5. Omurilik kapanmama defektleri (spina bifida)
  6. Doğuştan kas hastalıkları (Musküer distrofiler)
  7. Travmatik nedenli merkezi sinir sistemi yaralanmaları (Omurilik felci)
  8. Süreğen hastalıklardan kaynaklanan motor gelişim gerilikleri
  9. Down sendromu, Angelman Sendromu, Cri Du Chat Sendromu vb. genetik farklılıklar