fbpx

Bayrampaşa Rehabilitasyon

“İşimiz sevgi” sloganıyla hareket edilen kurumumuzda özel eğitim gereken bireyler, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen ve çevresine uyum sağlayabilen bireyler haline geliyor. İlköğretim çağına gelmiş eğitilebilir ve öğretilebilir düzeyde zihinsel engelli öğrencilere Bayrampaşa Rehabilitasyon Merkezimizde, Türk Milli Eğitimi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda eğitim verilmektedir.

Merkezde Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın eğitim çalışmaları oldukça önemlidir. Çünkü özel eğitimin evrensel ilkelerine bağlı kalınarak ve çocukların seviyelerine uygun program geliştirilerek, yaşamsal becerileri mümkün olduğunca en üst seviyeye çıkarılabiliyor. Her yaş grubu ve seviyesine göre çocuklarımızın zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal becerilerini desteklenmektedir. Bu sırada çocuğun özellik ve ihtiyaçlarına uygun eğitim ve rehabilitasyon programları hazırlanmaktadır.

Bu programlar da çağın gerektirdiği fiziksel ve teknik donanımlar kullanılarak uygulanıyor. Zihinsel, fiziksel, işitme, otistik ve yaygın gelişimsel bozukluğu olan bireylere; Günlük yaşamın gerektirdiği sosyal uyumu sağlanıyor, bakım becerilerini kazandırılıyor, davranış problemleri gideriliyor, temel akademik beceriler kazandırılıyor ve geliştiriliyor. Ailelerine ise destek eğitimleri veriliyor. Yalnızca ailelere de değil ilköğretime devam eden ve akranlarından geride olan çocuklara destek eğitim veriliyor.

Bayrampaşa Rehabilitasyon Merkezi’nin çalışma alanlarını ise oldukça geniştir. Özel öğrenme güçlüğü, yaygın gelişimsel bozukluklar, Zihinsel Engelli Bireyler, Bedensel Engelli Bireyler, Dil ve Konuşma Güçlüğü, Görme Engelli Bireyler, işitme Engelli Bireyler, Down Sendromu, Davranış Bozuklukları, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite ve Okul Uyum sorunları oluşturuyor.

  Bayrampaşa Rehabilitasyon Merkezi’nin en çok tercih edilen hizmetleri arasında ise; Bireysel Grup Eğitimi, Duyu Bütünleme, Uzay Terapisi, Ergoterapi, Reflexoloji, Psikolojik Danışmanlık, Fizik Tedavi, Aile Eğitim ve Danışmanlığı şeklindedir.

Bayrampaşa Rehabilitasyon Merkezimiz ise İstanbul Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi, 259 Sok. No:11, 34250 adresinde hizmet vermektedir.

Siz değerli konukları büyük bir heyecanla beklemektedir.